Bang Media

MBESE UMUMUGORE WANJYE/INSHUTI YANJYE Y'UMUKOBWA BASHOBORA KUNYARA?
Mbere na mbere wowe muhungu cyangwa mugabo banza ubwawe wikure mu mutwe ko atanyara. Wemere ko anyara kandi ko niba atanyara azanyara nimumara kubimenyera no kubigerageza inshuro nyinshi kandi wige kunyaza nk'uko nabikunyuriyemo haruguru kuko umugore ntapfa kunyara aranyazwa. Hari uburyo bubiri bwo guswera unyaza.

1.GUSWERA UNYAZA UKORESHEJE IMBORO

Ubu buryo bwo kunyaza ushobora kubukoresha mu guswera iyo utajya usohora vuba.Ufata umutwa w'imboro ukawukunguta kuri rugongo(banayita agashino,agashyimbo)kugeza igihe haziye inkari zishyushye.

2.GUSWERA UNYAZA UKORESHEJE URUTOKI.

Kunyaza ukoresha musumba zose UGAKINISHA RUGONGO uzamura umanura vuba vuba ubundi akanyara.
Gusa gukoresha urutoki biraryoha cyane kuko rwo rudahusha ku buryo uswerwa agera aho yibagirwa imboro wayizana akayisunika yishakira urutoki.

ICYITONDERWA

Guswera no kunyaza ntabwo byoroshye nko kubivuga mu rurimi.Ni ngombwa kumenya kubikora kugira ngo ushimishanye n'uwo mubikorana,iyo bidashobotse ashobora kujya kubihiga aho akeka ko yabibona, umubano ukaba wakwangirika kubera ubuswa.Mbere yo guswera no kunyaza mugomba kubanza mukitegura ,mukaganira neza,mugakuraho inzitizi izo ari zo zose zatuma mudakundana cyane ku buryo mwimariranamo kuko 'ijambo ribi rivana imboro mu gituba'.Mugabo ugomba kwereka umugore ko umukunda,ukamushimashima,ukamusoma,ushobora no kumubwira mbere y'igihe ko wifuza imibonano umubiri we ukaba witegura kukwakira.Uswerwa nawe akerekana ko ashimishijwe n'ibyo arimo,akanyongera umugabo,akamumwenyurira,ukamukorakora.Iyo guswerana byateguwe neza ,nta kabuza biraryoha kuko'ushaka umushaka asanga umweko woroshye'.Naho ubundi nugenda ugafata umugore wawe cyangwa inshuti yawe y'umukobwa ugahita ugarika ugatangira guhonda imboro kuri rugongo utamuteguje ngo ni uko wabisomye ushobora kumugirira nabi kutabishakaga.Umubiri ufite uko witwara tugomba kubyubaha.Nkwifurije guswera no kunyaza byiza.

ITANGAZO:guswera no kunyaza ni byiza ariko uramenye uwmu bikorana ni nde.SIDA IRICA.Agapfa kaburiwe n'impongo!

UTUGENURANO TUJYANYE N'IBYO UMAZE GUSOMA

Umukunnyi aruhira umuswezi.
Inyamibwa y' imboro ni ishyutwe.
Karabaye ntiyendwa.
Ijambo ribi rivana imboro mu gituba.
Umushishi w'umushino ntushira inogonora
Uruhahirwa na babiri iyo rutazanye ibinyoro ruzana mburugu(urabe wumva mutima muke wo mu rutiba!)
Ushaka umushaka asanga umweko woroshye
Ushaka ntababarira imisundiRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...