Bang Media

Inkuru zo Kunyaza

robinet iteye nk'imboro
Izi ni inkuru nshya ku kunyaza zatambutse kuri www.igituba.org ushobora gusoma. Iya mbere ni ubuhamya bw'umusomyi ku kunyaza akurikije uko yabibonye amaze guhuza igitsina n'abagore batandukanye mu bihugu bitandukanye, inkuru ya kabiri ivuga kuri zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umugabo adashobora kunyaza umugore cyangwa se zigatuma umugre adashobora kunyara


Kunyaza-Ubuhamya bw'Umusomyi
Impamvu 8 Zishobora Gutuma Umugore Atanyara

Ibanga ryo Kunyaza

Umuntu si imashini uvuga ngo ukanda aha n'aha. Umugore ushobora kumunyaza uyu munsi akanyara mukaryoherwa mwese, ejo wakwongera bikanga kubera impamvu nyinshi. Ashobora kuba afite ibindi bitekerezo, umwana urwaye, ibibazo byo ku kazi ke, amakuru ateye ubwoba yumvise n'ibindi. Nuko ukajyaho ugakora uko usanzwe ukora ariko bikanga ntanyare ndetse ukavanamo kubabara ukabireka. Iby'imibonano mpuzabitsina rero birategurwa, kuva mukiri muri salon muganira, ku meza no mu biganiro byose mugirana. iyo ushaka ko umugore wawe aza kunyara neza akagushimisha utangira kumutegura hakiri kare, mu nseko, uko umureba, utugambo umubwira n'ibindi. Ikindi rero nuko umugore umwe umugabo umwe adashobora kumunyaza, yaba ahuye n'undi akamunyaza bigakunda, kubera ko amwiyumvamo kurusha uwa mbere. Iby'imibonano mpuzabitsina bitarimo urukundo ntibishobora kugenda neza.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...